Кисломолочний: Недопустимое название — Викисловарь

Содержание

%d0%9a%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%82 на русский — Украинский-Русский

У 20-ті роки XVIII століття в державних установах їх замінили канцеляристи, підканцеляристи і копіїсти, яких, втім, у повсякденній мові продовжували називати «піддячими» аж до XIX століття.

В 20-е годы XVIII века в государственных учреждениях их заменили канцеляристы, подканцеляристы и копиисты, которых однако в обиходной речи продолжали называть «подьячими» вплоть до XIX века.

WikiMatrix

Я знала, як сильно Бог цінує людське тіло, але навіть це мене не зупиняло» (Жана, 20 років).

Я знала, как высоко Бог ценит человека и его тело, но даже это не останавливало меня. Дженнифер, 20 лет

jw2019

20 червня 1940 року одержав чергове підвищення, змінивши В. Маршалла на посаді командувача флотом.

20 июня 1940 года получил очередное повышение, сменив В. Маршалла на посту командующего флотом.

WikiMatrix

Від 22 березня 1992 року до 20 січня 1994 року був Представником Президента України в Тернопільській області.

С 22 марта 1992 года по 20 января 1994 года был Представителем Президента Украины в Тернопольской области.

WikiMatrix

20 грудня 1850 (до 1857) визначено ректором Санкт-Петербурзької духовної академії.

20 декабря 1850 (1 января 1851) года (до 1857) определён ректором Санкт-Петербургской духовной академии.

WikiMatrix

Один тільки фонд друкованих видань збільшується приблизно на 20 000 томів на рік.

Один только состав печатных изданий фонда увеличивается примерно на 20 000 приобретенных по всему миру томов в год.

WikiMatrix

Хоча його було схвалено значною частиною населення, за проект віддало свої голоси лише 71 595 чоловік замість необхідних

80 000 осіб.

Хотя он был одобрен значительной частью населения, за проект проголосовало только 71 595 человек вместо необходимых 80 000 человек.

WikiMatrix

Ін’єкція ботокса у внутрішній сфінктер: місцева дезінфекція та ін’єкція 10-20 одиниць Ботулінотоксин А (суспензія в 1 мл 0,9% розчину NaCl) безпосередньо у внутрішній анальний сфінктер на кожну зі сторін (загальна кількість: 20-40 одиниць).

Инъекция ботокса во внутренний сфинктер: местная дезинфекция и инъекция 10-20 единиц ботулинотоксина А (суспензия в 1 мл 0,9 % раствора NaCl) непосредственно во внутренний анальный сфинктер на каждую из сторон (общее количество: 20-40 единиц).

WikiMatrix

У прощі 2011 року брало участь близько 1100 осіб Товариство нараховує 30 дійсних членів і близько

20 симпатиків «Обнова» є членом Федерації Українських Католицьких Студентських та Академічних Товариств «Обнова» — об’єднанням локальних Студентських та Академічних Товариств «Обнова» для координації своєї діяльності та реалізації спільних проектів на національному рівні.

Общество насчитывает 30 действительных членов и около 20 сторонников «Обнова» является членом Федерации Украинских Католических Студенческих и Академических Обществ «Обнова» — объединением локальных Студенческих и Академических Обществ «Обнова» для координации своей деятельности и реализации совместных проектов на национальном уровне. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка)

WikiMatrix

Британська бібліотека (150 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Конгресу США (155 000 000 одиниць зберігання) Російська державна бібліотека (42 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Франції (30 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Німеччини (23 500 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека Китаю (22 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Академії наук Росії (

20 000 000 одиниць зберігання) Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (15 000 000 одиниць зберігання) Бібліотека Народова (7 900 000 одиниць зберігання) Австрійська національна бібліотека (7 400 000 одиниць зберігання) Про бібліотеки і бібліотечну справу: Закон України, 27 січ.

Британская библиотека (150 000 000 единиц хранения) Библиотека Конгресса США (155 000 000 единиц хранения) Российская государственная библиотека (42 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Франции (30 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Германии (23 500 000 единиц хранения) Национальная библиотека Китая (22 000 000 единиц хранения) Библиотека Российской академии наук (

20 000 000 единиц хранения) Национальная библиотека Украины имени.

WikiMatrix

За неповні 4 роки виступів у ДЮФЛ Блізніченко провів 69 матчів, у яких забив 80 м’ячів.

За неполные 4 года выступлений в ДЮФЛ Близниченко в юношеской лиге провёл 69 матчей, в которых забил 80 мячей.

WikiMatrix

Оскільки лита башта продемонструвала погану стійкість навіть до вогню німецьких 20-мм гармат, а потовщення її броні було неможливо з цілого ряду конструктивних і виробничих причин, Т-70 оснастили зварною шестигранною баштою.

Поскольку литая башня продемонстрировала плохую стойкость даже к огню немецких 20-мм пушек, а утолщение её брони было невозможно по целому ряду конструктивных и производственных причин, Т-70 оснастили сварной шестигранной башней.

WikiMatrix

20 Батьківську турботу замінила Божа любов

20 Оставлена родителями, но любима Богом

jw2019

У черевному і спинному спинному корінні людини число нервових волокон зменшується приблизно на 20 відсотка від 30-літнього до 90-літнього віку.

В брюшном и спинном нервном корешке человека количество нервных волокон уменьшается приблизительно на 20 процентов от 30-летнего до 90-летнего возраста.

WikiMatrix

Коли члени «якудзи» побачили, наскільки легко стало брати в борг і заробляти гроші у 80-х роках, то вони заснували фірми та почали займатися махінаціями з нерухомим майном і біржовими спекуляціями.

Когда в

80-х годах люди якудзы увидели, как легко брать ссуды и «делать» деньги, они создали компании и занялись операциями с недвижимым имуществом и куплей-продажей акций.

jw2019

Алма пророкував наступне людям Гедеона приблизно у 83 році до Р.Х.:

Вот что пророчествовал Алма жителям Гидеона около 83 года до Р. Х.:

LDS

20 Навіть переслідування та ув’язнення не можуть затулити уста відданим Свідкам Єгови.

20 Даже преследование или заключение в тюрьму не может закрыть уста преданных Свидетелей Иеговы.

jw2019

Грем залишив в штабі Гоуї і зробив своє перше придбання лише в кінці сезону 1986/87.

Грэм не стал брать с места в карьер, оставив в штабе Хоуи и совершив своё первое приобретение лишь в конце сезона 1986/87.

WikiMatrix

Тепер дещо іще, на початку 20— го сторіччя, що ускладнило все ще більше.

Есть ещё кое- что в начале 20- го века, что усложняло вещи ещё сильнее.

QED

Дві стели історичного змісту (одна датована 1-м роком правління Сеті I), знайдені в містечку Бейт-Шеан за 20 км південніше Геннісаретського озера теж свідчать про те, що єгиптяни побували на східному березі Йордану.

Две стелы исторического содержания (одна датирована 1-м годом Сети I), найденные в городке Бейт-Шеане в 20 км южнее Геннисаретского озера тоже говорят о том, что египтяне побывали на восточном берегу Иордана.

WikiMatrix

б) Чого ми вчимося зі сказаного в Дії 4:18—20 і Дії 5:29?

б) Чему мы учимся из слов, записанных в Деяниях 4:18—20 и Деяниях 5:29?

jw2019

По перепису 2002 року населення — 83

особи (43 чоловіки, 40 жінок).

По переписи 2002 года население — 83 человека (43 мужчины, 40 женщин).

WikiMatrix

До приходу іспанців, у долині Калі жило близько 30 000 індіанців, потім їх стало менше 2 000, які в свою чергу належали 19 або 20 іспанцям.

К приходу испанцев в долине Кали жило ок. 30000 индейцев, потом их стало меньше 2000, которые в свою очередь принадлежали 19 или 20 испанцам.

WikiMatrix

Народилася в 1965 у Стамбулі, в районі Бешикташ, 20 серпня 1980 вийшла заміж за Абдуллу Гюля, майбутнього президента Турецької республіки.

Родилась в Стамбуле, в районе Бешикташ, 20 августа 1980 года в возрасте 15 лет вышла замуж за своего двоюродного брата Абдуллу Гюля, будущего президента Турции.

WikiMatrix

Був складений список і 5 липня 1941 року німці та колабораціоністи вивезли за місто і вбили 80 чоловік — найбільш авторитетних і освічених членів громади, хто потенційно міг організувати або очолити опір.

Был составлен список и 5 июля 1941 года немцы и коллаборационисты вывезли за город и убили 80 человек — самых авторитетных и образованных членов общины, кто потенциально мог организовать или возглавить сопротивление.

WikiMatrix

Сир твердий, сир кисломолочний | ProZorro

Порушення порядку визначення предмета закупівлі

Порушення законодавства в частині неправомірного обрання та застосування процедури закупівлі

Неоприлюднення або порушення строків оприлюднення інформації про закупівлі

Тендерна документація складена не у відповідності до вимог закону

Порушення законодавства в частині складання форм документів у сфері публічних закупівель

Не відхилення тендерних пропозицій, які підлягали відхиленню відповідно до закону

Порушення законодавства в частині не відміни замовником закупівлі

Укладення з учасником, який став переможцем процедури закупівлі, договору про закупівлю, умови якого не відповідають вимогам тендерної документації та/або тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі

Внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, не передбачених законом

Інші порушення законодавства у сфері закупівель

Несвоєчасне надання або ненадання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації

Розмір забезпечення тендерної пропозиції, встановлений у тендерній документації, перевищує межі, визначені законом

Ненадання інформації, документів у випадках, передбачених законом

Порушення строків розгляду тендерної пропозиції

Придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель відповідно до вимог закону

Застосування конкурентного діалогу або торгів з обмеженою участю, або переговорної процедури закупівлі на умовах, не передбачених законом

Відхилення тендерних пропозицій на підставах, не передбачених законом або не у відповідності до вимог закону (безпідставне відхилення)

Внесення недостовірних персональних даних до електронної системи закупівель та неоновлення у разі їх зміни

Порушення строків оприлюднення тендерної документації

Невиконання рішення Антимонопольного комітету України як органу оскарження за результатами розгляду скарг суб’єктів оскарження, подання яких передбачено законом

Укладення договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених законом

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

Винница, Ленинский Сегодня 19:32

Киев, Дарницкий Сегодня 19:32

Кривой Рог, Покровский Сегодня 19:32

325 000 грн.

Договорная

Харьков, Киевский Сегодня 19:32

Як обрати сир кисломолочний | ТМ «Гармонія»

ЩОБ ОБРАТИ ЯКІСНИЙ КИСЛОМОЛОЧНИЙ СИР ПОТРІБНО:
— ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА СКЛАД, ЯКИЙ ЗАЗНАЧЕЄ ВИРОБНИК НА ПАКУВАННІ.
— ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ  У ТОЧКІ ПРОДАЖУ – ЦЕ ВАЖЛИВИЙ ПОКАЗНИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ЯКОСТІ
— ГЕРМЕТИЧНІСТЬ  УПАКОВКИ — ЗАПОРУКА БЕЗПЕЧНОСТІ  ПРОДУКТУ!  Матеріал нової упаковки СИРУ ТМ ГАРМОНІЯ — високо бар’єрна плівка, яка забезпечує повну герметичність завдяки технології «проварки краю» пакету та  надійний захист від проникнення запахів, газів, вологи і агресивного зовнього середовища!
Переваги Сиру «Мгарського»

Сир «Мгарський» ТМ «Гармонія» – це один з кисломолочних продуктів преміум-класу, який виходить з виробничої лінії Лубенського молочного заводу. 
Традиції якості, натуральності й смаку – ось що покладено за стандарти у виготовленні цієї лінійки сирів. Ніжне розсипчасте зерно, виразний смак, який Ви ніколи не сплутаєте з будь-яким іншим зерненим сиром – ось ті переваги, на які в першу чергу варто звернути увагу. 
Але це не єдине, чому варто спинити вибір саме на Сирі «Мгарському» від ТМ «Гармонія». Відомо, що зернений сир, яким є сир «Мгарський» — різновид сиру пониженої жирності. Його типова жирність — 0%, 5%, 9%. Й це надзвичайно важливо для використання у раціоні людини, особливо дітей,  вагітних жінок, а також людей, які витрачають упродовж дня багато енергії. До того ж, він може вживатись не лише як самостійна страва, а й для приготування різноманітних салатів та десертів.
Звернімо увагу ще на одну перевагу Сиру «Мгарського» ТМ «Гармонія». Зазвичай, при виборі будь-яких сирів інших виробників, виникає проблема в тому, що через щільне пакування неможливо побачити сам продукт, Вам невідомий його вигляд. Через це існує вірогідність придбання не того, що Ви хотіли. На  противагу цьому, Сир «Мгарський» має максимально прозоре пакування. Тож Ви не тільки прочитаєте про склад Сиру «Мгарського» на упаковці, а й на власні очі зможете пересвідчитися у якості сирного зерна, його кольорі, консистенції, загальному вигляді.  
Й, напевне, найбільш вагомою перевагою є те, що Сир «Мгарський» ТМ «Гармонія» виготовляється виключно з натурального молока. 
Споживате найкраще!
Із серця полтавщини гармонію в  кожен дім!

ЗНО онлайн 2019 року з української мови та літератури – основна сесія

Прочитайте текст
(цифри в дужках позначають номери рядків)
і виконайте завдання.

Правила «доброго троля»

(1–5) Кілька років тому в нашому місті запрацювала «гаряча лінія», що дала змогу швидко комунікувати з владою для залагодження різноманітних проблем. Щойно цей контактний центр почав функціонувати, я стала його постійною клієнткою. За допомогою дзвінків удавалося відновлювати обгорілі ліфти, освітлення, асфальтове покриття й просто змушувати чиновників діяти.

(6–9) Кожна невелика перемога зі слухавкою в руках окрилювала й надавала сил рухатися далі. У цій взаємодії з посадовцями була якась магія: як громадянка я могла повідомити, що не все гаразд, і вони реагували: відписували, телефонували й ремонтували.

(10–12) Щоправда, з часом «гаряча лінія» дещо «охолола» й почала «реагувати» гірше, а я стала рідше телефонувати, зокрема через брак перемог над бюрократією, але все ж не опускала рук.

(13–15) За останні півроку я скаржилася на бухгалтерку, що курить у приміщенні РЕО, на незручний графік прийому паспортиста, на паркування автомобілів поряд з пам’ятником Леонідові Бикову… А влада, звісно ж, «реагувала»…

(16–21) У відповідях мене інформували, що сигаретного диму я не відрізняю від запаху зварювання, що паспортист дуже зайнятий, а паркування на газонах заборонено. Часом здавалося, що чиновники просто знущаються. Тож планувала написати нищівну статтю про бездіяльність такої «гарячої лінії», але сьогодні передумала й вирішила розповісти про інше: мою громадську активність не зведено нанівець.

(22–31) Причиною такої зміни стало те, що, проходячи повз пам’ятник Бикову, нарешті побачила омріяні клумби, які роблять під’їзд до нього неможливим і захищають майданчик від руйнування. Хай хоч і через три місяці, але мої скарги, де я повідомляла, що водії, заїжджаючи за постамент, перетворюють  територію навколо нього на розбиту сільську дорогу, таки подіяли! Це нічого, що на перше звернення посадовці відповіли, що залишати автівки на газоні заборонено й про це встановлено додаткові знаки (які там так і не з’явилися, а машини все продовжували нищити зелені насадження). Це нічого, що після другого сигналу мене «відфутболили» до патрульної поліції. Це все нічого… Головне, що перед пам’ятником таки облаштували квітники, які зупиняють «героїв» паркування. ..

(32–33) Велика ця перемога чи мала – не так суттєво. Вона важлива, бо унаочнює істину: відчиняють тому, хто стукає…

(34–44) Час пасивного очікування змін минув. Наша справа – «заражати» чиновників «вірусом небайдужості». Потрібно стати добрим і конструктивним тролем влади й спонукати її наводити лад, а щоб цей тролінг був дієвим й успішним, рекомендую взяти до уваги такі правила:

1. Якщо не намагатися щось змінити, тоді все залишиться як є.

2. Діяти треба письмово, а ще краще – з конкретним вхідним номером на документі.

3. Якщо з першого разу нічого не вийшло, не зневірюватися й діяти далі.

4. Якщо щось таки змінилося на краще, обов’язково дякувати.

5. Дякувати бажано теж письмово – це позитивний стимул для людей усередині системи відчувати власну значущість і повторювати свої маленькі подвиги.

(45–49) Якщо кожен стане добрим тролем, то вже завтра зміни будуть помітні, адже безлад починається саме тому, що ми мовчимо про жахливе дорожнє покриття наших вулиць, знищені пам’ятки архітектури, загиджені двори, украдені гроші. .. Боротися з цим треба не розмовами на кухнях, а офіційним діалогом з чиновниками. Крок за кроком.

За А. Леухіною

Прочитайте інформацію з Вікіпедії та виконайте завдання 29.

В інтернет-термінології «троль» – це людина, яка розміщує брутальні чи провокаційні повідомлення в Мережі, наприклад, на дискусійних форумах, перешкоджає обговоренню або ображає його учасників. Уважають, що термін «тролінг» є скороченням фрази «trolling for suckers» (техніка спортивної риболовлі), де «trolling», напевно, походить від «trawling» (тралення, ловля на блешню). Слово «тролінг», імовірно, набуло популярності завдяки подібності до слова «троль», що у фольклорі скандинавських народів позначає істоту потворну, неприємну, яка творить зло й завдає шкоди. Характерною рисою тролінгу є те, що його мета – привернути увагу до власної персони. Троль хоче відчувати свою значущість і «популярність», справити незабутнє враження й для цього використовує будь-які засоби.

Зважаючи на інформацію з Вікіпедії, можемо стверджувати, що в тексті «Правила “доброго троля”» значення слів «троль» і «тролінг» інші, ніж в інтернет-контексті. Найточніше суть цих понять у тексті передано в рядках

АТроль – соціально активна людина, яка упереджено ставиться до органів влади й за будь-якої нагоди намагається ускладнити процес їхньої роботи різноманітними брутальними зверненнями. Тролінг – процедура некоректного звернення до органів влади.

БТроль – соціально небайдужа людина, яка не дає спокою тим, хто нехтує своїми посадовими обов’язками. Тролінг – процес постійного нагадування чиновникам про необхідність виконувати їхні обов’язки.

ВТроль – соціально не реалізована людина, яка будь-якими засобами намагається показати перед владою свою значущість. Тролінг – діяльність троля, що заважає роботі чиновників.

ГТроль – соціально не затребувана людина, яка намагається само- реалізуватися шляхом постійного привертання уваги до себе. Тролінг – набридання іншим через саморекламу.

Локачинські сировари пропонують французький шевр (Фото)

Катерина та Валерій Макаруки вже кілька років вироблять продукцію з козиного та коров’ячого молока

Варити сири вони почали майже не випадково: вперше Валерій зробив смаколики самостійно, аби потішити дружину. Наступними дегустаторами стали друзі та знайомі, а далі пішло-поїхало.

Відтак виготовлення сирів стало для молодого подружжя основною справою. Їхні сулугуні, моцарелу, адигейський, бринзу та халумі знають і в Луцьку, і навіть у Маріуполі. Макаруки проживають у Локачах, тож в обласному центрі продукцію розвозили за індивідуальними замовленнями. Ця схема стала дуже придатною торік під час запровадження карантину. Та й нині Валерія можна помітити на вулицях Луцька: велосипедом він поспішає до клієнтів. Варить сири також він, а Катерина бавить сина Ярика.

Бринза у формі серця.

 — Ми вважаємо, що найкращі — ​це молоді сири. От на них і зупинилися, — ​розповідає Валерій Макарук про творчі пошуки. — ​Минулого року пробували робити з козиного молока сири по 1–2 місяці витримки. Але діло не пішло. Для цього потрібна спеціальна камера, де є відповідна температура та вологість. Ми ж задіяли звичайний холодильник, у якому 4–6 градусів, а потрібно до 10. Та й вологість не та — ​продукт зсихається і втрачає смак і масу. Тому відійшли від витриманих сирів і вирішили виготовляти те, що у нас виходить найкраще. Зробили акцент на молодих, на яких уже набили руку.

Макаруки готують сири з коров’ячого та козиного молока. Окрім уже згаданих сортів, тепер у їхньому асортименті є козиний шевр. З французької це слова перекладається як «коза». Він кисломолочний на смак, а за структурою нагадує фету.

Нині локачинські сировари активно пропонують халумі — ​сир, який можна смажити і на грилі, і на звичайній сковорідці.

Нині локачинські сировари активно пропонують халумі — ​сир, який можна смажити і на грилі, і на звичайній сковорідці. Адже наближається час пікніків і така продукція стає затребуваною.

— Відкрили для себе фермерський ярмарок на вулиці Глушець у Луцьку, який працює щочетверга та щосуботи. Восени спробували там торгувати, і нам сподобалося. Краще продаються сири з коров’ячого молока, — ​розповідає про смаки споживачів Валерій. — ​Є невелике коло поціновувачів продукції з козиного молока. Та заважає стереотип, що в козиних сирах є сторонній запах. Хоча мені вони, навпаки, більше подобаються, бо мають вираженіший і розкритіший смак, цікавіший.

Господарі самі полюбляють молоді сири. Вважають, що це їжа на щодень. Роблять їх з душею, тому й виходить смачно.


Сировари перш за все контролюють якість молока.
А от і сирне тіло.
Готовий продукт.
Халумі перед приготуванням.
Халумі. Смачно, правда?   
Десертний сир з ягодами.
Макаруки роблять і масло.
Виглядає чудово.  
Зголоднілим офісним працівникам не варто розглядати такі фотокартки.
Так народжується моцарелла.
Готова моцарелла від Макаруків неймовірно ніжна і смачна.
До кольору, до вибору.
Хто чубиться…


Передрук або відтворення у будь-якій формі цього матеріалу без письмової згоди volyn.com.ua заборонено.

5 неперевершених рецептів із полуниці

Полуничний сезон у самому розпалі, тож зараз саме час насолодитися цими солодкими ягодами на повну.

«Дивогляд» вирішив зібрати рецепти найсмачніших страв і напоїв із полуниць, які порадують кожного.

В ТЕМУ:

Салат з полуницями і авокадо

Страви із полуниць

Фото: Shutterstock

Інгредієнти:

 • рукола — 300 г
 • полуниця — 8 шт.
 • авокадо — 1 шт.
 • лимонний сік — 1 ст.л.
 • помідори черрі — 6 шт.

для заправки:

 • оливкова олія Extra Virgin — 2 ст.л.
 • бальзамічний соус — 1 ст.л.
 • дрібка солі і чорного перцю

Руколу помийте, обсушіть і викладіть у миску для салату.

Авокадо поріжте невеликими шматочками і збризніть лимонним соком. Помідори поріжте на половинки.

Полунички наріжте скибочками.

З’єднайте всі інгредієнти, посипте сіллю і перцем, додайте олію і бальзамічний соус.

Щоб зробити страву більш ситною, можна додати смажене або відварене куряче філе, пармезан або кисломолочний сир.

Полуничний суп

Страви із полуниць

Фото: Shutterstock

Інгредієнти:

 • Полуниці — 500 г
 • Сік 1 апельсина
 • Цукор за смаком

Покладіть у чашу блендера вимиту і очищену від хвостиків полуницю, апельсиновий сів і цукор. Перетріть до стану пюре.

Розлийте полуничний суп у тарілки. Зверху для більш насиченого смаку можна додати вершкове морозиво або сметану і гілочку м’яти для краси.

Вареники з полуницями на пару

Страви із полуниць

Фото: Shutterstock

Інгредієнти для тіста:

 • борошно — 450 г + ще трохи для обробки тіста
 • сіль — 1/2 ч. л.
 • кисле молоко — 150 мл
 • яйця — 2 шт.
 • цукор — 1 ст. л.

Для начинки:

 • полуниця — 400 г
 • цукор — 100 г
 • кукурудзяний крохмаль — 2 ч. л.
 • + 1-2 ст.л. олії для змащування пароварки

Вареники з полуницями найкраще готувати саме на пару, адже ніжне тісто може розлізтися під час варіння у воді.

Щоб приготувати тісто, борошно просійте з сіллю через сито. Кисле молоко змішайте з яйцями і цукром, потім влийте в борошно і вимісіть тісто до однорідної консистенції. Загорніть його в плівку і залиште на 30 хв при кімнатній температурі.

Промийте, почистіть і обсушіть полуницю. Поріжте ягоди невеликими кубиками, змішайте з цукром і залиште на 30 хв у друшляку, щоб стік зайвий сік. Кілька разів обережно перемішайте полуницю. Потім додайте крохмаль і ще раз перемішайте.

Сік, який виділився, залиште. Ним потім можна буде поливати готові варенички.

Ще раз вимісіть тісто, розділіть на шматки, розкачайте і сформуйте кружечки звичним для вас способом. Сформуйте вареники з полуничною начинкою, міцно скріплюючи краї.

Яруси пароварки змастіть олією, викладіть вареники і готуйте на пару близько 15 хвилин.

Подавайте зі сметаною і полуничним соусом, який виділився із начинки.

Полуничне желе

Страви із полуниць

Фото: Shutterstock

Інгредієнти:

 • полуниця — 600 г
 • дрібний цукор або цукрова пудра — 100 г
 • лимонний сік — 1 ст. л.
 • вода — 200 мл
 • желатин — 10 г

Помийте, почистіть і просушіть 500 г полуниці. Наріжте скибочками і помістіть у широкий сотейник.

Додайте воду, цукор і лимонний сік, перемішайте. Покладіть на вогонь і доведіть до кипіння. Зніміть піну і проваріть на повільному вогні 10 хв.

Тим часом розведіть желатин у невеликій кількості холодної води і залиште на 10 хв.

Отримане полуничне пюре пропустіть через сито або збийте блендером, а потім з’єднайте із желатином.

Отриману суміш розлийте у 4 формочки і відправте у холодильник щонайменше на 3 години. Готове желе прикрасьте свіжими ягодами, які залишилися.

Полунична Маргарита

Страви із полуниць

Фото: Shutterstock

Інгредієнти:

 • Срібна текіла – 50 мл
 • Тріпл сек – 30 мл
 • Лаймовий сік – 15 мл
 • Полуниці – 140 г
 • Цукор – 2 г
 • Подрібнений лід – 60 г

У блендер покладіть полуницю (кілька штук залиште для прикраси), лід, налийте текілу, лаймовий сік і тріпл сек. Для любителів більш солодкого варіанту, можна додати ще трохи цукрового сиропу. Збийте все до однорідної маси.

Краї келиха для Маргарити прикрасьте крихтами цукру. Остудіть келих, а потім перелийте у нього коктейль. Прикрасьте половинкою полунички на шпажці.

До речі, ви знали, що до складу полуниці входить цілий комплекс корисних мінералів, вітамінів та мікроелементів. Для прикладу, в одній жменьці ягід міститься більше вітаміну С, ніж в одному апельсині. 

Якщо ви втомилися від серйозних новин і хочеться трохи розслабитися, підписуйтеся на наш канал у Telegram. Дивогляд 5.UA – тут може бути страшно, але весело!

І ТАКЕ БУЛО:

Наука, лежащая в основе ферментированного молока

Из книг по истории мы знаем, что кочевые племена востока использовали для хранения молока в мешках, сделанных из кишок животных . Из-за присутствия микроорганизмов и воздействия солнца при ходьбе в течение дня часто можно было отфильтровать сливок и из молока, которое со временем кочевники научились использовать и ценить. . Это была первая форма йогурта .

Мы привыкли считать молоко прекрасным, но скоропортящимся продуктом, который необходимо хранить в холодильнике, но что произойдет, если мы « бомбардируем » его полезными микроорганизмами ? Процесс ферментации запускается.

Брожение молока: что это такое?

В случае молока, когда добавляется полезных здоровых бактерий , таких как Lactobacillus delbrueckii bulgaricus и Streptococcus salivarius thermophilus , и достигается определенная температура, они начинают грызть вкусные молекулы лактозы , который представляет собой сахар, превращая их в пировиноградную кислоту.

В отсутствие кислорода последний в конечном итоге превращается в молочную кислоту . Теперь, поскольку в молоке также много белков, они реагируют с недавно образованной кислотой, распадаясь на множество частей, только чтобы преобразоваться в другую форму.

кисломолочные продукты

Молоко затем превращается из жидкости в плотную твердую консистенцию, с которой мы все так хорошо знакомы. Однако многие люди не знают, что йогурт — не единственный конечный продукт этого процесса: на самом деле ферментация молока дает нам множество вкусных ингредиентов.

Если принять во внимание все виды, то их около сотни, которые можно сгруппировать в разные категории: йогурт , пахта , крем-фреш , сметана, ржаное молоко, кумыс и кефирное молоко .

Пахта — это напиток, получаемый после снятия жирной части сливок для получения масла. То, что осталось, подвергают брожению и подают в качестве освежающего напитка. Попробуйте наш рецепт домашнего печенья из пахты .

Crème fraîche , с другой стороны, получают путем ферментации сливок с содержанием жира не менее 30% в течение 15-20 часов. Прекрасно подается с икрой, фруктами и пирожными.

Сметана — это «легкая» версия с содержанием жира 20%, поэтому больше подходит для использования в кулинарии. Неудивительно, что его используют в супах и рагу, особенно в центрально-восточной Европе. Узнайте о различных способах приготовления со сметаной .

Ropy milk , типичный продукт скандинавских стран, представляет собой тип сливок, ферментированных особыми бактериями, которые образуют полужидкие и липкие сливки, идеально подходящие для еды с фруктами.

Теперь мы подошли к кумыс и кефиру . Первый особенно распространен в России и представляет собой газированный слабоалкогольный напиток, полученный в результате ферментации кобыльего молока. Кефир аналогичен, но получают путем инокуляции молока специальной дрожжевой бактериальной закваской, которая называется кефирные зерна .

Как приготовить домашний йогурт

Итак, обучение тому, как производить домашний йогурт , — это только вход в целый мир возможных ингредиентов, которые сделают наши рецепты еще более вкусными.

Для начала вам понадобится на один литр свежего цельножирного молока и смесь бактерий , которые вы можете купить в аптеке или в продовольственных магазинах с большим ассортиментом. В качестве альтернативы можно использовать две ложки жирного йогурта, поскольку он уже содержит бактерии.

Доведите молоко до точки кипения. и, когда сливки начнут образовываться, снимите их (вы можете использовать их для крем-фреш…). Накройте кастрюлю крышкой и опустите ее в таз с холодной водой, пока температура не упадет до 38–40 ° C.Выложите ложки йогурта или смеси бактериальных дрожжей в миску и добавьте одну чашку только что приготовленного теплого молока, тщательно перемешивая.

Когда вы удалите все комки в смеси, добавьте оставшееся молоко и поместите миску, накрытую тканью или одеялом, в теплое место, в идеале около 40 ° C. Вы можете нагреть духовку до 50 ° C, а затем дать ей остыть в течение минуты или двух. Оставьте смесь в покое не менее чем на восемь часов.

Наконец, снимите миску, убедитесь, что молоко загустело. и поместите его в холодильник.Ваш йогурт готов к дегустации.

Бактериальное сообщество в естественно ферментированных молочных продуктах Аруначал-Прадеша и Сиккима в Индии проанализировано с помощью высокопроизводительного секвенирования ампликонов

 • 1.

  Таманг, JP, Ватанабе, К. и Хольцапфель, Обзор WH: Разнообразие микроорганизмов в ферментированных продуктах и ​​напитках во всем мире . Фронт. Microbiol. 7 , 377, https://doi.org/10.3389/fmicb.2016.00377 (2016).

  PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 2.

  Харун-ур-Рашид, М., Того, К., Узеда, М. и Миямото, Т. Пробиотические характеристики молочнокислых бактерий, выделенных из традиционного ферментированного молока «Дахи» в Бангладеш. Пакистан J. Nutr. 6 , 647–652 (2007).

  Артикул Google Scholar

 • 3.

  Саркар, С. Инновации в индийских кисломолочных продуктах — обзор. Food Biotechnol. 22 , 78–97 (2008).

  CAS Статья Google Scholar

 • 4.

  Таманг, Дж. П. Гималайские ферментированные продукты: микробиология, пищевая ценность и этническая ценность . CRC Press . (Группа Тейлор и Фрэнсис, Нью-Йорк, 2010 г.).

  Google Scholar

 • 5.

  Рай Р., Шангплианг, Х. Н. Дж. И Таманг, Дж. П. Натуральные кисломолочные продукты Восточных Гималаев. J. Ethn. Еда. 3 , 270–5 (2016).

  Артикул Google Scholar

 • 6.

  Шангплян, Х. Н. Дж., Шарма, С., Рай, Р., Таманг Дж. П. Некоторые технологические свойства молочнокислых бактерий, выделенных из Дахи и Датши, естественно кисломолочных продуктов Бутана. Фронт. Микробиол . 8 , https://doi.org/10.3389/fmicb.2017.00116 (2017).

 • 7.

  Sun, Z. et al . Идентификация и характеристика доминирующих молочнокислых бактерий из курут : естественно ферментированное молоко яка в Цинхае, Китай. Дж.Gen. Appl. Microbiol. 56 , 1–10 (2010).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 8.

  Watanabe, K. et al. . Разнообразие молочнокислых бактерий и дрожжей в айраге и тараге, традиционных кисломолочных продуктах из Монголии. World J. Microbiol. Biotechnol. 24 , 1313–1325 (2008).

  CAS Статья Google Scholar

 • 9.

  Takeda, S. et al. . Исследование пробиотического потенциала молочнокислых бактерий, выделенных из традиционных монгольских молочных продуктов. Animal Sci. J. 82 , 571–579 (2011).

  CAS Статья Google Scholar

 • 10.

  Матара, Дж. М. и др. . Выделение, идентификация и характеристика доминирующих микроорганизмов куле наото: традиционное кисломолочное молоко масаев в Кении. Внутр. J. Food Microbiol. 94 , 269–278 (2004).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 11.

  Акабанда, Ф. и др. . Таксономическая и молекулярная характеристика молочнокислых бактерий и дрожжей в nunu , кисломолочном продукте из Ганы. Food Microbiol. 34 , 277–283 (2013).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 12.

  Майо, Б., Аммор, М. С., Дельгадо, С., Алегрия, А. Кисломолочные продукты. В: Таманг, Дж. П. и Кайласапати, К. (ред.) Ферментированные продукты и напитки мира , CRC Press, Taylor & Francis Group, Нью-Йорк. С. 263–288 (2010).

 • 13.

  Wu, R. et al. . Выделение и предварительный пробиотический отбор лактобацилл из Кумыса во Внутренней Монголии. J. Basic Microbiol. 49 , 318–326 (2009).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 14.

  Таманг, Дж. П. и др. . Идентификация и ферментативные профили преобладающих молочнокислых бактерий, выделенных из мягкого сорта чурпи, традиционного сыра, типичного для Гималаев Сиккима. Food Biotechnol. 14 , 99–112 (2000).

  CAS Статья Google Scholar

 • 15.

  Матара, Дж. М. и др. . Функциональные характеристики Lactobacillus spp. из традиционных кисломолочных продуктов масаи в Кении. Внутр. J. Food Microbiol. 126 , 57–64 (2008).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 16.

  Деван С. и Таманг Дж. П. Микробиологическая и аналитическая характеристика чху — традиционного кисломолочного продукта в Гималаях Сиккима. J. Sci. Ind. Res. 65 , 747–52 (2006).

  CAS Google Scholar

 • 17.

  Деван С. и Таманг Дж. П. Доминирующие молочнокислые бактерии и их технологические свойства, выделенные из кисломолочных продуктов гималайского происхождения. Антони Ван Левенгук. 92 , 343–52 (2007).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 18.

  Yu, J. et al. . Разнообразие молочнокислых бактерий, связанных с традиционными кисломолочными продуктами в Монголии. Дж.Молочная наука. 94 , 3229–3241 (2011).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 19.

  Оки, К., Дугерсурен, Дж., Демберел, С. и Ватанабе, К. Анализ пиросеквенирования микробного разнообразия в традиционных ферментированных молочных продуктах Монголии Айраг, Хормог и Тараг. Bio. Microbiota Food Health 33 , 53–64 (2014).

  Артикул Google Scholar

 • 20.

  Гадага Т. Х., Мутукумира А. Н. и Нарвхус Дж. А. Подсчет и идентификация дрожжевых изолятов из традиционного ферментированного молока Зимбабве. Внутр. Дэйри Дж. 10 , 459–466 (2000).

  Артикул Google Scholar

 • 21.

  Лю В. и др. . Высокопроизводительное секвенирование для выявления бактериального и грибкового разнообразия в монгольском ферментированном коровьем молоке в России. BMC Microbiol. 15 , 45 (2015).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 22.

  Qviris, L.A. et al. . Выделение, идентификация и характеристика дрожжей из ферментированного козьего молока долины Ягноб в Таджикистане. Фронт. Микробиол . 7 , https://doi. org/10.3389/fmicb.2016.01690 (2016).

 • 23.

  Оливер, Дж. Д. Жизнеспособное, но некультивируемое состояние бактерий. J Microbiol 43 (1), 93–100 (2005).

  PubMed Google Scholar

 • 24.

  Дельбес, К., Али-Манджи, Л. и Монтел, М. С. Мониторинг бактериальных сообществ в сыром молоке и сыре с помощью культурально-зависимых и независимых анализов на основе гена 16S рРНК. Заявл. Environ. Microbiol. 73 , 1882–91 (2007).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 25.

  Добсон, А., О’Салливан, О., Коттер, П. Д., Росс, П. и Хилл, С. Высокопроизводительный анализ бактериального состава кефира и связанного с ним кефирного зерна на основе последовательностей. FEMS Microbiol. Lett. 320 , 56–62 (2011).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 26.

  Alegría, A., Szczesny, P., Mayo, B., Bardowski, J. & Kowalczyk, M. Биоразнообразие в Oscypek, традиционном польском сыре, определенное с помощью культурно-зависимых и независимых подходов. Заявл. Environ. Microbiol. 78 , 1890–8 (2012).

  Артикул PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 27.

  Quigley, L. et al. . Высокопроизводительное секвенирование для обнаружения субпопуляций бактерий, ранее не связанных с домашними сырами. Заявл. Environ. Microbiol. 78 , 5717–23 (2012).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 28.

  Джаяшри, С., Пушпанатан, М., Раджендран, Дж. И Гунасекаран, П. Анализ микробного разнообразия и филогении пахты, ферментированного молочного продукта, с использованием пиросеквенирования на основе 16S рРНК. Food Biotechnol. 27 , 213–21 (2013).

  Артикул Google Scholar

 • 29.

  Moser, A., Berthoud, H., Eugster, E., Meile, L. & Irmler, S. Обнаружение и подсчет Lactobacillus helveticus в молочных продуктах. Внутр. Dairy J. 68 , 52–9 (2016).

  Артикул Google Scholar

 • 30.

  Марш, А. Дж., О’Салливан, О., Хилл, К., Росс, Р. П. и Коттер, П. Д. Анализ бактериального и грибкового состава кефирных зерен и молока из различных источников на основе секвенирования. PLoS One. 8 , 7 (2013).

  Google Scholar

 • 31.

  Планы, М. и др. . Метагеномный анализ сыра Slocak Bryndza с использованием секвенирования ампликона 16S рДНК следующего поколения. Nova Biotechnol. Чимика. 15 (1), 23–34 (2016).

  Артикул Google Scholar

 • 32.

  Liu, W. J. et al. . Исследование бактериального состава курута из Тибета с использованием независимого от культуры подхода. J. Dairy Sci. 95 , 1064–72 (2012).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 33.

  Лейте, А.М.О. и др. . Оценка микробного разнообразия зерен бразильского кефира с помощью ПЦР-ДГГЭ и анализа пиросеквенирования. Food Microbiol. 31 , 215–21 (2012).

  CAS Статья PubMed Google Scholar

 • 34.

  Уолш, А. М. и др. . Метагеномный анализ ферментированного молочного напитка нуну на уровне штамма выявляет потенциальные риски для безопасности пищевых продуктов. Заявл. Environ.Микробиол . https://doi.org/10.1128/AEM.01144-17 (2017).

 • 35.

  Wiedmann, M., Weilmeier, D., Dineen, S. S., Ralyea, R. & Boor, K. J. Молекулярная и фенотипическая характеристика Pseudomonas spp. изолирован от молока. Заявл. Environ. Microbiol. 66 (5), 2085–2095 (2000).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 36.

  Панелли, С., Brambati, E., Bonacina, C., Feligini, M. Обнаружение Clostridium tyrobutyricum в молоке для предотвращения позднего вспучивания сыра с помощью автоматического анализа рибосомных межгенных спейсеров. J. Food Sci . 78 (2013).

 • 37.

  Дойл, К. Дж., Глисон, Д., О’Тул, П. В., Коттер, П. Д. Высокопроизводительное секвенирование подчеркивает значительное влияние сезонного содержания и подготовки сосков на микробиоту сырого молока. Заявл. Environ. Микробиол . https: // doi.org / 10.1128 / AEM.02694-16 (2016).

 • 38.

  Ssajjakambwe, P. et al . Гигиена молока в сельских районах на юго-западе Уганды: распространенность мастита и профили устойчивости к противомикробным препаратам бактериальных загрязнителей молока и молочных продуктов. Вет. Med. Инт . 6, https://doi.org/10.1155/2017/8710758 (2017).

 • 39.

  Шлосс, П. Д. и Весткотт, С. Л. Оценка и совершенствование методов, используемых в подходах на основе операционных таксономических единиц для анализа последовательности гена 16S рРНК. Заявл. Environ. Microbiol. 77 (10), 3219–3226 (2011).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 40.

  Schloss, P. D. et al. . Представляем mothur: программное обеспечение с открытым исходным кодом, независимое от платформы, поддерживаемое сообществом для описания и сравнения сообществ микробов. Заявл. Environ. Microbiol. 75 , 7537–7541 (2009).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 41.

  Кейсам С., Роми В., Ахмед Г. и Джейарам К. Количественная оценка систематических ошибок при добыче метагеномов для реалистичной оценки микробной экологии естественно ферментированных пищевых продуктов. Sci. Отчет 6 , 34155 (2016).

  CAS Статья PubMed PubMed Central ОБЪЯВЛЕНИЯ Google Scholar

 • 42.

  Romi, W., Ahmed, G. & Jeyaram, K. Трехфазная последовательность автохтонных молочнокислых бактерий для достижения стабильной экосистемы в течение 7 дней естественной ферментации побегов бамбука, что выявлено с помощью различных молекулярных подходов. Мол. Ecol. 24 , 3372–89 (2015).

  Артикул PubMed Google Scholar

 • 43.

  Meyer, F. et al. . RAST-сервер метагеномики — общедоступный ресурс для автоматического филогенетического и функционального анализа метагеномов. BMC Bioinformatics. 9 , 386 (2008).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 44.

  Капорасо, Дж. Г. и др. . QIIME позволяет анализировать данные секвенирования сообщества с высокой пропускной способностью. Nat. Методы. 7 , 335–6 (2010).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 45.

  Spitzer, M., Wildenhain, J., Rappsilber, J. & Tyers, M. BoxPlotR: веб-инструмент для создания коробчатых диаграмм. Nat. Методы. 11 , 121–2 (2014).

  CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

 • 46.

  Руджирелло, М., Дольчи, П. и Коколин, Л. Обнаружение и жизнеспособность Lactococcus lactis во время созревания сыра. PLoS One. 9 , 1–14 (2014).

  Артикул Google Scholar

 • Прочие кисломолочные напитки | Наука о продуктах питания

  Пахта

  Изначально этот продукт был ферментированным побочным продуктом при производстве масла, но сегодня более распространено производство кисломолочной пахты из обезжиренного или цельного молока.Культура, наиболее часто используемая в Loctococcus lactis , возможно, также subsp. cremoris или diacetylactis . Молоко обычно нагревают до 95 ° C и охлаждают до 20-25 ° C перед добавлением закваски. Добавляют закваску в количестве 1-2% и оставляют ферментацию на 16-20 часов до кислотности 0,9% молочной кислоты. Этот продукт часто используется в качестве ингредиента в хлебопекарной промышленности, помимо того, что его расфасовывают для продажи в розничной торговле.

  Молоко Acidophilus

  Молоко Acidophilus — это традиционное молоко, ферментированное Lactobacillus acidophilus (LA), которое, как считается, оказывает терапевтическое действие на желудочно-кишечный тракт.Можно использовать обезжиренное или цельное молоко. Молоко нагревают до высокой температуры, например, 95 ° C в течение 1 часа, чтобы снизить микробную нагрузку и способствовать медленно растущей культуре LA. Молоко инокулируют на уровне 2-5% и инкубируют при 37 ° C до коагуляции. Некоторое ацидофильное молоко имеет кислотность до 1% молочной кислоты, но для терапевтических целей чаще используется 0,6-0,7%.

  Другим вариантом было введение сладкого ацидофильного молока, в которое была добавлена ​​культура LA, но инкубация не проводилась. Считается, что культура достигнет желудочно-кишечного тракта, где будут реализованы ее терапевтические эффекты, но молоко не имеет ферментированных свойств, что дает преимущества без высокой кислотности и вкуса, которые некоторые люди считают нежелательными.

  Сметана

  Квашеные сливки обычно имеют жирность 12-30%, в зависимости от требуемых свойств. Закваска аналогична закваске, используемой для кисломолочного молока. Крем после стандартизации обычно нагревают до 75-80 ° C и гомогенизируют при> 13 МПа для улучшения текстуры.Условия инокуляции и ферментации также аналогичны условиям для культивированного пахты, но ферментация останавливается при кислотности 0,6%.

  Прочие

  Существует множество других кисломолочных продуктов, в том числе кефир, кумыс, напитки на основе штаммов болгарикуса или бифидуса, лабне и множество других. Многие из них появились в регионах и, в зависимости от используемых заквасок, имеют различные вкусы, текстуры и компоненты процесса ферментации, такие как газ или этанол.

  кисломолочный напиток с пробиотическим действием

  См. Также Ощупывание кишечника: последние новости о пробиотиках и пребиотиках.

  Кефир появляется в молочных ящиках супермаркетов по всей стране. Но что именно?

  «Кефир — это форма ферментированного молока, которое, как считалось, возникло в регионе Кавказских гор около 100 г. до н.э., — говорит Джилл Чичарелли, консультант по холистическому здоровью и автор книги Ферментированный: четырехсезонный подход к палеопробиотическим продуктам (Победа Пояс, 2013.) «Пастухи перевозили козье молоко в мешочках и обнаружили, что через некоторое время оно превращается в шипучий напиток, от которого они чувствуют себя прекрасно, когда они его пьют»,

  Польза для здоровья

  В дополнение к своим пробиотическим свойствам кефир полон витаминов, в том числе витаминов A и B, таких как фолиевая кислота, а также минералов, таких как кальций и калий. Витамин А помогает поддерживать сильную иммунную систему и правильную работу органов, в то время как фолиевая кислота важна для нашего организма, чтобы производить ДНК, а для женщин детородного возраста — для предотвращения общих врожденных дефектов. Кефир также богат аминокислотой триптофаном, которая способствует расслабляющему эффекту. В то время как йогурт обычно изготавливается из нескольких штаммов бактерий или дрожжей, кефир изготавливается из множества различных видов, что дает более сильный источник пробиотиков, чем йогурт.

  Лактоза расщепляется в процессе ферментации, поэтому кефир усваивается легче, чем молоко. Хотя процесс приготовления кефира из молока существует дольше, водный кефир также становится популярным, особенно для тех, кто избегает молочных продуктов.

  Экономьте деньги. Сделайте кефир дома.

  Люди веками готовили кефир в домашних условиях, некоторые семьи передают зерно из поколения в поколение. Вкус готового продукта зависит от количества времени, в течение которого вы даете кефиру бродить: чем меньше времени, тем более сладкий и мягкий кефир, а больше времени дает кислый напиток с более острым вкусом. Приготовление кефира в домашних условиях имеет свои преимущества. «Прежде всего, все, что создано на собственной кухне собственными руками, — это особый продукт и ремесло, с которым не может конкурировать ни один предмет, купленный в магазине», — поделился Чичарелли. Еще один фактор — стоимость — домашний кефир намного дешевле, чем покупать готовый кефир в супермаркете. У вас также есть возможность усовершенствовать вкус по своему вкусу и поэкспериментировать с добавлением разных фруктов и ароматизаторов.

  См. Также Кефирная паста с лимоном и травами.

  Получить кефирные зерна несложно. Если у вас нет друга или соседа, который занимается этим ремеслом, Чичарелли рекомендует «Культуры для здоровья» для всех типов средств для ферментации.«Если вы покупаете обезвоженные зерна кефира, их необходимо активировать перед употреблением», — пояснила она. «Для регидратации смешайте обезвоженные зерна примерно с чашкой свежего молока, накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 24 часа. Процедите зерна из молока и повторяйте процесс в течение пяти дней или до тех пор, пока молоко не начнет свертываться за один 24-часовой период и не приобретет свежий, но заквашенный запах. Это означает, что зерна активированы и готовы к использованию ».

  Кефир молочный базовый

  Делает: чуть больше кварты

  ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • 1 литр молока (молоко самого высокого качества, которое вы можете найти и позволить себе)
  • 1 столовая ложка кефирных зерен (см. Примечания)
  • 1 стеклянная банка или бутылка с крышкой, в которую помещается литр жидкости плюс несколько дюймов свободного пространства для компенсации расширения
  • 1 маленький пластиковый фильтр

  ИНСТРУКЦИЯ:

  1. Смешайте в банке зерна молока и кефира.Накройте достаточно плотно, чтобы предотвратить проливание, когда вы осторожно встряхнете, но достаточно свободно, чтобы образовавшийся в результате брожения углекислый газ мог улетучиться.
  2. Дайте настояться при комнатной температуре от 12 до 48 часов, в зависимости от того, насколько острым вам нравится ваш кефир. Меньше времени получится более сладкий, мягкий кефир; больше времени даст кислый, более острый напиток.
  3. Процедите кефир и оставьте зерна для следующего закваски.
  4. Охладите и наслаждайтесь.

  Примечание. Для достижения наилучших результатов избегайте хранения в пластиковых контейнерах и использования металлических фильтров.

  Рецепт Джилл Чичарелли

  Кисленое и пастеризованное молоко

  В чем разница между кисломолочным и пастеризованным молоком? Вот ваш ответ:

  Кисленое молоко было обезжирено или частично обезжирено путем добавления в него культуры молочнокислых бактерий. Пастеризованное молоко нагревается до высокой температуры, чтобы убить болезнетворные микроорганизмы.

  Что касается кисломолочного молока vs.пастеризованное молоко, какое лучше? Какой из них использовать? Оба молочных продукта используются по-разному.

  Квашеное молоко и пастеризованное молоко

  Оба продукта обработаны чем-то, что существенно их изменит. Пастеризация начинается с того, что молоко помещают в гигантский чан, а затем обрабатывают его теплом. Молоко нагревают до 145 градусов и выдерживают при этой температуре 30 минут. Тепло убивает большинство болезнетворных микроорганизмов в конце цикла, но не может убить их 100%. Пастеризованное молоко не стерильно, но в нем гораздо меньше патогенов, чем в сыром.

  Когда кисломолочное молоко выращивают, оно часто уже пастеризовано. Затем он ферментируется и в него добавляется культура молочнокислых бактерий. Первоначально культивирование проводилось, потому что в результате этого процесса молоко оставалось хорошим намного дольше до появления холодильников. Кисломолочный продукт имеет более длительный срок хранения, чем сырое молоко. Даже если молоко не было сначала пастеризовано, кисломолочное молоко прослужит в домашних условиях дольше, чем сырое. Сегодня большинство кисломолочных продуктов сначала пастеризуется, потому что во многих штатах действуют законы, запрещающие продажу непастеризованных молочных продуктов.

  Каждый из этих молочных продуктов используется в самых разных целях для создания новых молочных продуктов. У них, как правило, разные вкусы. Существует много различных видов кисломолочных продуктов, некоторые из которых пользуются популярностью. Пастеризованное молоко обычно пьют как есть или добавляют в рецепты выпечки.

  Пастеризованное молоко имеет то преимущество, что в нем очень мало микробов, которые могут вызвать заболевание. Но в кисломолке микробы добавляют в вещество специально. В некоторых кисломолочных продуктах в молоко добавляют больше бактерий, чтобы изменить его густоту и вкус.

  Что такое кисломолочные продукты?

  Как только молочнокислые бактерии добавляются в молоко, оно претерпевает изменения, которые делают его идеальной отправной точкой для других продуктов. Один из самых популярных — йогурт. Он использует кисломолочный продукт, а затем добавляется больше бактерий, обычно нескольких разных типов. Упаковка йогурта рекламирует миллионы бактерий, которые содержатся в их продукте.

  Сметана, кефир и пахта — это кисломолочные продукты, в которые были внесены существенные изменения.Пахта — это многолетний фаворит, который делают путем снятия обезжиренного молока с последующим добавлением в него ферментированного и пастеризованного молока. Кефир является стандартным в некоторых странах Европы. Этот напиток готовят, добавляя кефирные зерна в молоко и оставляя смесь для брожения. Из него получается напиток, очень похожий на йогурт, но с гораздо более острым вкусом. Он также содержит пробиотики, дающие различные преимущества для здоровья.

  Сметана — это то, на что похоже — сливки, которые скисли. В сливки добавляются молочнокислые бактерии, они загустевают и приобретают терпкий вкус.Для маркировки сметаны в нем должно быть не менее 18% молочного жира.

  Сметана удачно названа. Его получают путем добавления в крем бактерий, продуцирующих молочную кислоту. Процесс называется закваской, в результате получается густой и терпкий продукт. Для того, чтобы сметана называлась сметаной, необходимо не менее 18% молочного жира.

  Как приготовить кисломолочную (настоящую) пахту


  Как пастеризовать молоко


  Пастеризован ли кисломолочный сыр?

  Поскольку это молочный продукт, U.S. закон гласит, что сыр должен быть из пастеризованного молока; Однако во всем мире это не так. Разные регионы различаются по тому, пастеризуют ли молоко перед превращением его в сыр. Во многих регионах Европы и за ее пределами сырое молоко используется для производства сыра. И, в отличие от США, они также имеют право пить сырое молоко. Некоторые люди считают, что сырое молоко имеет сложный вкус и является более натуральной пищей. Однако сырое молоко может вызывать болезни у людей, поскольку оно не подвергалось термической обработке.

  Кормление кисломолочных продуктов по сравнению с пастеризованным молоком

  Преимущество пастеризованного молока состоит в том, что большинство микробов погибает перед употреблением.Однако процесс пастеризации может снизить количество питательных веществ в молоке. Когда вы покупаете пастеризованное молоко, оно полно таких питательных веществ, как кальций и различные витамины. Однако это связано с тем, что производитель добавил их обратно, как только тепло сняло их. А поскольку молоко обогащено такими питательными веществами, как минералы, эти вещества не так биодоступны для тех, кто пьет пастеризованное молоко, как непастеризованное молоко.

  При выращивании молока в него добавляются бактерии, полезные для многих систем организма.Когда молоко ферментировано бактериями, его вкус и питательная ценность различаются. В йогурте уделяют большое внимание пробиотикам, но в любом продукте из кисломолочного молока есть эти полезные бактерии. Эти продукты могут помочь людям улучшить пищеварение, укрепить иммунную систему, помочь с потерей веса и даже избавить вас от постоянной усталости. Кроме того, кисломолочное молоко содержит множество витаминов и минералов, обычно содержащихся в молоке, включая кальций, витамин B12 и калий.

  Оба этих типа обработанного молока являются частью здорового питания, и оба прошли процесс пастеризации, прежде чем продукты попадут в продуктовый магазин. Правила, регулирующие эти молочные продукты, строго соблюдаются, потому что считается, что процесс пастеризации обеспечивает уровень безопасности молока, который не перевешивает небольшое снижение питательности, которое следует за процессом.

  Обнаружена польза йогурта и ферментированного молока для здоровья

  Он находится в верхней части списка покупок для многих людей, заботящихся о своем здоровье, но каковы преимущества употребления йогурта и где можно найти научные доказательства?

  К этому вопросу обратились американские исследователи, которые провели тщательный обзор медицинской литературы для исследований, изучающих влияние на здоровье употребления йогурта и других кисломолочных продуктов.

  Снижение риска некоторых видов рака и диабета 2 типа, лучший контроль веса и улучшение здоровья кишечника, сердца и костей были среди преимуществ для здоровья, связанных с употреблением йогурта или других кисломолочных продуктов, обнаружили авторы.

  Их результаты настолько впечатлили их, что они призывают поощрять потребление этих продуктов как часть национальных диетических рекомендаций.

  Здоровье кишечника

  Ферментация молока бактериями приводит к высвобождению различных биоактивных соединений, которые могут иметь полезные для здоровья эффекты.В такие продукты, как йогурт, можно добавлять дополнительные пробиотики — полезные бактерии. Бактерии в кисломолочных продуктах помогают поддерживать здоровую смесь бактерий в кишечнике, что, по мнению ученых, важно для хорошего здоровья.

  Данные свидетельствуют о том, что потребление йогурта или ферментированного молока может улучшить определенные состояния, поражающие кишечник, включая переваривание и непереносимость лактозы, диарею, запор и симптомы синдрома раздраженного кишечника.

  «Самым убедительным доказательством пользы для здоровья ферментированных продуктов является их способность улучшать переваривание лактозы и переносимость. ‘- Savaiano and Hutkins, 2020.

  Узнайте больше о ферментированных продуктах и ​​переваривании лактозы:

  Сердце, кровеносные сосуды и артериальное давление

  Несколько исследований показали связь между потреблением йогурта и ферментированного молока и улучшение здоровья сердца и снижение риска инсульта. Эти эффекты могут быть связаны с более здоровым уровнем жира в крови, особенно с более низким уровнем общего холестерина и пониженным кровяным давлением, говорят авторы.

  Колоректальный рак, рак груди и рак простаты

  Несколько исследований показали связь между употреблением кисломолочных продуктов и снижением риска колоректального рака и рака груди.

  С другой стороны, употребление молочных продуктов связано с повышенным риском развития рака простаты. По словам авторов, необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, отличается ли риск рака простаты для кисломолочных продуктов от молочных продуктов в целом.

  Узнайте больше о молочных продуктах и ​​снижении риска рака:

  Контроль веса, диабет и здоровье костей

  Потребление кисломолочных продуктов, особенно йогурта, тесно связано с различными мерами контроля веса, включая снижение ожирения, снижение масса тела, уменьшение жировых отложений и снижение набора веса с течением времени. Авторы утверждают, что эти эффекты могут быть результатом более здоровой микробиоты кишечника.

  Несколько исследований показали, что потребление кисломолочных продуктов, особенно йогурта, тесно связано со снижением риска метаболического синдрома — сочетания диабета 2 типа, высокого кровяного давления и ожирения, которое увеличивает риск сердечных заболеваний и инсульта.

  Высокое содержание питательных веществ в йогурте, вероятно, является причиной связи между употреблением йогурта и повышенной плотностью костей, большим ростом и увеличением веса у детей и снижением риска перелома бедра у пожилых людей.

  Это исследование показывает широкий спектр научных доказательств того, что кисломолочные продукты, такие как йогурт, полезны для нашего здоровья. Авторы считают, что пора рекомендовать эти важные продукты в рекомендациях по питанию, чтобы они могли принести пользу гораздо большему количеству людей.

  Подробнее: прочитайте оригинальную статью
  Источник: Savaiano DA, Hutkins RW. Йогурт, кисломолочные продукты и здоровье: систематический обзор. Nutr Rev.2020 23 мая; nuaa013.

  Молочный кефир второго брожения и ароматизации

  ЧТО ТАКОЕ ВТОРОЕ БРОЖЕНИЕ?

  Первое брожение происходит, когда зерна молочного кефира добавляют в молоко и культивируют в течение примерно 24 часов. Как только зерна отделены и перенесены в свежее молоко, полученная жидкость представляет собой молочный кефир.

  Поскольку зерна были удалены, молочный кефир можно дополнительно культивировать и ароматизировать в соответствии с вкусовыми предпочтениями. Этот период культивирования составляет секунд ферментации .

  Как долго длится второе брожение?

  Продолжительность брожения кефира зависит от ваших вкусовых предпочтений. Мы рекомендуем часто пробовать вашего кефира во время его второго брожения, чтобы почувствовать, как вкус меняется с течением времени. Продолжительность второго заквашивания может составлять от 6 до 12 часов или более или менее , в зависимости от условий культивирования в вашем доме и вкусовых предпочтений.

  КАКОВЫ ПРЕИМУЩЕСТВА ВТОРОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ?

  Вторую ферментацию можно проводить для дополнительного содержания бактерий , пониженного содержания лактозы или просто для улучшения вкуса .

  При повторной ферментации кефира, независимо от добавок, смягчает кефир и убирает часть известного кефира с острым кисловатым вкусом. Не только это, но и с добавлением других ароматизаторов, это может быть пряный, сладкий или пикантный ферментированный напиток.

  КАКИЕ ВКУСЫ Я МОГУ ДОБАВИТЬ ПРИ ВТОРОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ?

  Нет предела! Поскольку кефирные зерна удаляются перед второй ферментацией, нет никакого риска загрязнения или вреда кефирным зернам каким-либо образом.

  Наши любимые идеи для ароматизации молочного кефира:

  Советы по ароматизации молочного кефира:

  • Используйте ароматизирующие добавки, которые можно легко удалить из кефира после завершения второго периода брожения. Молотые специи или какао-порошок удалять не нужно.
  • При выборе фруктов или других добавок, содержащих сахар, они могут сделать кефир более газированным . Если вы предпочитаете, чтобы не содержал шипучий кефир , подождите , пока кефир не ферментируется второй раз, прежде чем добавлять какие-либо подсластители.

  Развлекайтесь, экспериментируйте и наслаждайтесь легким и вкусным питьем кефира.

  Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *